Misiune

BIBLIO IGBIBICESCU 187x144   Biblioteca Judeţeană „I.G.Bibicescu este bibliotecă cu profil enciclopedic în slujba comunităţii judeţene, permiţând accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi la alte surse proprii de informaţii.

   Formularea cu claritate a sarcinilor şi obiectivelor organizaţiei, prin definirea misiunii ei, este o condiţie sine qua non a oricărei planificări strategice, mai cu seamă a unei gândiri prefigurate şi materializate printr-un proiect de management. Ca expresie a "raţiunii sale de a fi", ca sinteză  a scopurilor şi obiectivelor sale fundamentale, misiunea bibliotecii noastre este formulată astfel:

   - Biblioteca Judeţeană „I.G.Bibicescu” Mehedinți coordonează activitatea bibliotecilor publice din judeţ şi serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor săi, prin servicii care asigură accesul liber şi nediscriminatoriu la propriile colecţii de documente şi baze de date, precum şi la alte surse, exterioare ei. În acest scop, Biblioteca Judeţeană constituie, prelucrează, organizează, conservă, dezvoltă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii reprezentative de carte, periodice şi alte documente purtătoare de informaţii din orice domeniu al cunoştinţelor umane, indiferent de format ori natura suportului material.

   - Biblioteca Județeana „I.G.Bibicescu” Mehedinți coordonează aplicarea strategiilor şi programelor de automatizare a serviciilor bibliotecilor publice din judeţ, organizează şi armonizează activitatea de informare comunitară şi din orice alt domeniu de interes public în care îşi poate afirma competenţele, participă la realizarea obiectivelor educaţiei permanente.

  - Totodată, Biblioteca Judeţeană are misiunea de onoare de a conserva şi a valoriza moştenirea culturală şi patrimonială a lui I.G.Bibicescu, contribuind decisiv la perpetuarea memoriei sale ca intemeietor al Bibliotecii.

CINE ESTE ONLINE

Avem 9 vizitatori și nici un membru online