Mesajul Directorului

Director   Odată cu înființarea ca bibliotecă publică, acum 90 de ani, instituția a trecut prin o seamă de schimbări fiind afectată atât de transformările sociale cât și culturale ale locuitorilor. Acest drum urmat de această instituție nu ar fi fost realizat fără ajutorul a generații de bibliotecari, cărora le datorăm recunoștința noastră, și care au adaptat în permanență serviciile de bibliotecă cu solicitările comunității.
 
   Atunci când vorbim despre biblioteca publică trebuiesc amintite colecțiile sale care au fost îmbogățite an de an cu mii de publicații, iar odată cu apariția de noi suporturi informaționale, biblioteca și bibliotecarul se reinventează.
 
   Satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul Mehedinți, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante prin creşterea colecţilor de biblioteci şi prin asigurarea de servicii publice de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.
 
În acest sens:
Biblioteca Judeţeană „I.G. Bibicescu” Mehedinţi trebuie să aibă rol major în oferta locală de informaţii la care să aibă acces, fără discriminare, toţi utilizatorii comunităţii;
● Informaţia să se constituie în factor determinant al dezvoltării ştiinţei economiei şi culturii, în păstrarea identităţii locale şi naţionale;
● Bibliotecarii să asigure asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţie/instituţie care doreşte să realizeze o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial;
● Bibliotecarii vor facilita accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi vor oferi expertiză prin servicii integrate, care să conducă la economie de timp şi la creşterea independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii;
● Bibliotecarii vor accesa şi alte surse de informare interne şi externe, care să promoveze legătura cu experţi din toate domeniile cunoaşterii şi ale parteneriatului.
 
   Formularea cu claritate a sarcinilor şi obiectivelor organizaţiei, prin definirea misiunii ei, este o condiţie sine qua non a oricărei planificări strategice, mai cu seamă a unei gândiri prefigurate şi materializate printr-un proiect de management. Ca expresie a "raţiunii sale de a fi", ca sinteză  a scopurilor şi obiectivelor sale fundamentale, misiunea bibliotecii noastre este formulată astfel:
   - Biblioteca Judeţeană „I.G.Bibicescu” Mehedinți coordonează activitatea bibliotecilor publice din judeţ şi serveşte interesele de informare, studiu, lectură, educaţie şi recreere ale utilizatorilor săi, prin servicii care asigură accesul liber şi nediscriminatoriu la propriile colecţii de documente şi baze de date, precum şi la alte surse, exterioare ei. În acest scop, Biblioteca Judeţeană constituie, prelucrează, organizează, conservă, dezvoltă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii reprezentative de carte, periodice şi alte documente purtătoare de informaţii din orice domeniu al cunoştinţelor umane, indiferent de format ori natura suportului material.
   - Biblioteca Județeana „I.G.Bibicescu” Mehedinți coordonează aplicarea strategiilor şi programelor de automatizare a serviciilor bibliotecilor publice din judeţ, organizează şi armonizează activitatea de informare comunitară şi din orice alt domeniu de interes public în care îşi poate afirma competenţele, participă la realizarea obiectivelor educaţiei permanente.
Totodată, Biblioteca Judeţeană are misiunea de onoare de a conserva şi a valoriza moştenirea culturală şi patrimonială a cărturarului I.G.Bibicescu, contribuind decisiv la perpetuarea memoriei sale ca intemeietor al Bibliotecii.
 
   Acest mesaj este pe deplin concordant atât cu definiţia dată bibliotecii prin Legea nr. 334/2000, Legea bibliotecilor, cât şi cu statutul conferit/susţinut şi prin Manifestul UNESCO pentru biblioteci publice (1994), din care cităm câteva pasaje întru totul relevante, elemente de referinţă şi prefigurare a misiunii, a direcţiilor de acţiune ale Bibliotecii Judeţene „I.G.Bibicescu”:
   - " Biblioteca publică este centrul local al informării, care facilitează accesul utilizatorilor săi la orice fel de cunoştinţe şi informaţii."
  - " Biblioteca publică, poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi grupurilor sociale condiţiile de bază pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, câştigarea independenţei în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a individului şi a grupurilor sociale."
  -" Toate grupele de vârstă trebuie să găsească materiale adecvate nevoilor lor. Pe lângă materialele tradiţionale, colecţiile şi serviciile trebuie să includă toate tipurile de medii şi tehnologii moderne. Calitatea înaltă şi adecvarea la nevoile şi condiţiile locale sunt esenţiale. Materialele trebuie să reflecte tendinţele curente şi evoluţia societăţii, dar şi memoria încercărilor şi imaginaţiei umane."
 
   Prestigiul Bibliotecii - atât la nivelul comunităţii servite, cât şi în plan naţional - fiind de mai mult timp o realitate îndeajuns cunoscută şi recunoscută, considerăm că nu e cazul să mai insistăm, prin noi argumentări şi exemplificări, asupra remarcabilelor performanţe înregistrate în perioadele anterioare, asupra gradului de vizibilitate dobândit la nivelul breslei şi asupra numeroaselor oportunităţi promovate prin generoasa ofertă de servicii.
 
Manager - Raluca Stefania Graf

CINE ESTE ONLINE

Avem 20 vizitatori și nici un membru online